8 câu nói Tiếng Anh thân mật người Mỹ sử dụng hàng ngày

1. I’ll say: hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn thích thú

Câu này thường được sử dụng một mình với ý nhấn mạnh.

Ví dụ: Did you enjoy the film? – I’ll say.

(Cậu có thích bộ phim không? – Cực kỳ luôn ấy chứ.)

2. Fat chance: cơ hội rất nhỏ

Ví dụ: Fat chance I’ll ever get a new car.

(Khả năng tớ có xe mới là cực thấp luôn.)

3. I rest my case: quá đúng, quá chuẩn, tôi cũng nghĩ vậy

Bạn sử dụng câu này khi người nào đó nói điều mà bạn hoàn toàn đồng ý, hoặc điều bạn cũng vừa nói ra.

Ví dụ: “It’s time Natasha left home, or she’ll never learn to be independant.” “She doesn’t evern know how to boil an egg.” “I rest my case.”

(Đã tới lúc Natasha rời nhà rồi đấy, hoặc con bé sẽ chẳng bao giờ học cách tự lập được.” “Nó còn chẳng biết luộc trứng.” “Thì thế, tôi nói mà.”

4. What’s the catch: Đổi lại là gì?

Ví dụ: Hey man, my boss got us two free tickets to see the Lakers game. – What’s the catch?

(Này ông, sếp tôi cho anh em mình 2 tấm vé miễn phí để xem Lakers này. – Đổi lại là gì?)

5. Good call: Chuẩn đấy, hay đấy

Sử dụng khi khen ngợi một quyết định hoặc đề xuất của ai đó.

Ví dụ: So you asked her to leave? Good call.

(Thế cậu bảo cô ta đi hả? Chuẩn đấy.)

6. Take your pick: thích gì chọn đấy, tùy ý lựa chọn

Ví dụ: We’ve got tea, coffee, or hot chocolate – take your pick.

(Chúng tớ có trà, cà phê, và sô cô la nóng – cậu thích gì cứ chọn.)

7. Make yourself at home: thoải mái, tự nhiên như ở nhà

Ví dụ: Please come in and make yourself at home.

(Vào đi và cứ tự nhiên nhé.)

8. It’s a small world: trái đất tròn

Ví dụ: I never thought I’d run into Samantha at a movie theatre. It’s a small world.

(Tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ chạm mặt Samantha ở rạp chiếu phim. Đúng là trái đất tròn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *