SỰ CẦN THIẾT CỦA COLLOCATION

Ví dụ: Chúng ta có thể nói t rất thích bơi lội là “I really like swimming”, tuy nhiên không thể nói “I very like swimming”.

Định nghĩa của collocation.

Tếng Việt có những cụm từ cố định đi với nhau như là “nước lã”, “ngựa ô”, … và được sử dụng rộng rãi và tự nhiên. Trong tiếng Anh cũng vậy, có những từ đi với nhau và được sử dụng rộng rãi, và chúng được gọi là Collocation.

Collocation là sự kết hợp các từ theo tập quán, qui ước, hay gọi cách khác là sự kết hợp các từ nhằm tạo ra lời nói tự nhiên.

Collocation giúp bạn nhiều như nào?

  • Sử dụng Collocation trong viết và nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên hơn rất nhiều. Lấy ví dụ thế này cho dễ tưởng tượng, bạn nghe một người bạn nước ngoài nói tiếng Việt. Anh ta nói với bạn rằng “Tôi thường chơi bóng rổ”, sẽ khác với việc bạn nghe “Tôi thích chơi bóng rổ ”, và không thể hay bằng “Bóng rổ là môn thể thao yêu thích của tôi nên tôi tập luyện bóng rổ mỗi ngày”.
  • Việc học từ vựng theo collocation giúp bạn nói liền mạch hơn. Thực vậy. Khi bạn nói hay viết, bạn nhớ ra từ chính hay từ phụ, mà collocation đó bạn đã biết thì bạn sẽ rất nhanh nhớ ra và sử dụng được các từ còn lại trong collocation.

Cách thức hiệu quả để học collocation.

Ứng dụng phương pháp học collocation theo ngữ cảnh

Work – công việc là một chủ đề thường được nhắc đến trong IELTS. Bài viết sẽ cung cấp một số collocation về công việc trong các ngữ cảnh cụ thể để người học dễ hình dung. Đồng thời, phần ứng dụng sẽ giúp cho người học có thể nhận biết, ghi nhớ và áp dụng hiệu quả những collocation này. Người học cũng có thể sử dụng cách tương tự để học collocation của các chủ đề quan trọng khác. 

Collocation theo ngữ cảnh

After graduating, I started my career by doing an internship at a start-up company to acquire experience. Although I only earned a minimum wage, I had a chance to put my knowledge gained during university into practice. After finishing the 6-month-internship, the company offer me an official position in the organisation due to my excellent performance. But for me, perhaps the most important factor when choosing a job was the promotion opportunity. And I failed to see that in this company. As a result, I turned down the offer and applied for another job. It was true that people with good qualifications and experience usually had the best job prospects. Because I had both, I was able to get a job with a more competitive salary and generous benefits. The most tempting offer was from an investment bank and I accepted it. It was a high-pressure environment, but I felt motivated and I did very well. The high salary was not the most crucial factor in my job satisfaction. As an ambitious person, I always found a chance to move up the career ladder. However, after 7 years of hard working, I had a change of heart. I realised I’d stopped enjoying the excitement and the job wasn’t fulfilling anymore. Consequently, I handed in my resignation and now I’m running my own business. Despite the huge amount of workload, I’m blissfully happy because I don’t have to work under anyone’s supervisor. 

Collocation được người bản xứ sử dụng thường xuyên vì nó giúp câu văn trở rất tự nhiên. Cho nên việc chọn chính xác collocation rất quan trọng.

Ví dụ: Chúng ta có thể nói t rất thích bơi lội là “I really like swimming”, tuy nhiên không thể nói “I very like swimming”.

Định nghĩa của collocation.

Tếng Việt có những cụm từ cố định đi với nhau như là “nước lã”, “ngựa ô”, … và được sử dụng rộng rãi và tự nhiên. Trong tiếng Anh cũng vậy, có những từ đi với nhau và được sử dụng rộng rãi, và chúng được gọi là Collocation.

Collocation là sự kết hợp các từ theo tập quán, qui ước, hay gọi cách khác là sự kết hợp các từ nhằm tạo ra lời nói tự nhiên.

Collocation giúp bạn nhiều như nào?

  • Sử dụng Collocation trong viết và nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên hơn rất nhiều. Lấy ví dụ thế này cho dễ tưởng tượng, bạn nghe một người bạn nước ngoài nói tiếng Việt. Anh ta nói với bạn rằng “Tôi thường chơi bóng rổ”, sẽ khác với việc bạn nghe “Tôi thích chơi bóng rổ ”, và không thể hay bằng “Bóng rổ là môn thể thao yêu thích của tôi nên tôi tập luyện bóng rổ mỗi ngày”.
  • Việc học từ vựng theo collocation giúp bạn nói liền mạch hơn. Thực vậy. Khi bạn nói hay viết, bạn nhớ ra từ chính hay từ phụ, mà collocation đó bạn đã biết thì bạn sẽ rất nhanh nhớ ra và sử dụng được các từ còn lại trong collocation.

Cách thức hiệu quả để học collocation.

Ứng dụng phương pháp học collocation theo ngữ cảnh

Work – công việc là một chủ đề thường được nhắc đến trong IELTS. Bài viết sẽ cung cấp một số collocation về công việc trong các ngữ cảnh cụ thể để người học dễ hình dung. Đồng thời, phần ứng dụng sẽ giúp cho người học có thể nhận biết, ghi nhớ và áp dụng hiệu quả những collocation này. Người học cũng có thể sử dụng cách tương tự để học collocation của các chủ đề quan trọng khác. 

Collocation theo ngữ cảnh

After graduating, I started my career by doing an internship at a start-up company to acquire experience. Although I only earned a minimum wage, I had a chance to put my knowledge gained during university into practice. After finishing the 6-month-internship, the company offer me an official position in the organisation due to my excellent performance. But for me, perhaps the most important factor when choosing a job was the promotion opportunity. And I failed to see that in this company. As a result, I turned down the offer and applied for another job. It was true that people with good qualifications and experience usually had the best job prospects. Because I had both, I was able to get a job with a more competitive salary and generous benefits. The most tempting offer was from an investment bank and I accepted it. It was a high-pressure environment, but I felt motivated and I did very well. The high salary was not the most crucial factor in my job satisfaction. As an ambitious person, I always found a chance to move up the career ladder. However, after 7 years of hard working, I had a change of heart. I realised I’d stopped enjoying the excitement and the job wasn’t fulfilling anymore. Consequently, I handed in my resignation and now I’m running my own business. Despite the huge amount of workload, I’m blissfully happy because I don’t have to work under anyone’s supervisor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *